Polnisch

Vielen Dank!

Bardzo dziękuję!

Herzlichen Dank!

Serdeczne podziękowania!

Dziękuję serdecznie!

Danke!

Dziękuję!